درباره چشم یار

اطلاعات بیشتر درباره چشم یار

درباره چشم یار

مجموعه چشم یار در حال حاضر یک استارتاپ در حوزه هوش مصنوعی و سلامت چشم هست؛ ما می خواهیم تا سلامت چشم را براساس مجموعه فناوری های کاربردی در حوزه هوش مصنوعی بهبود بخشیم. درحال حاضر برروی مجموعه تکنیک های پردازش تصویر و سایر روش های یادگیری ماشین کار می کنیم.